Maalivahdit
30
Sami
Kuikka
53
Tomi
Haapaniemi
31
Kalle
Hannula
Puolustajat
43
Janne
Juurakko
50
Mikko
Purontakanen
44
Tuomas
Nikkilä
36
Teemu
Metso
95
Jani
Pekkarinen
75
Joonas
Ryynänen
62
Matti
Syrjä
6
Iiro
Vanhanen
Hyökkääjät
49
Arttu
Luusuaniemi
54
Pasi
Harjunen
17
Jussi
Hartikainen
91
Toni
Gussander
24
Aku
Joki-Erkkilä
11
Jari
Löfman
96
Ville
Härkönen
87
Samuli
Suojanen
23
Jaakko
Piirainen
67
Antti
Kallio
41
Mikko
Moilanen
16
Jussi
Turula
58
Ville
Mäkelä
4
Sami
Eero
27
Lasse
Eskelinen
9
Ville
Hälikkä
61
Matias
Huikari

Organisaatio

Veturi Tuomas Nikkilä 0404870618
Huolto Janne Apukka

Instagram