Maalivahdit
30
Topias
Itämies
40
Sami
Väliharju
93
Niko
Palsola
Puolustajat
4
Janne
Pälve
5
Olli
Vittaniemi
6
Joel
Tihinen
7
Ville
Vittaniemi
17
Joona
Springare
55
Roope
Marjamaa
60
Miroslav
Zheleznyakov
62
Osman
Akbaba
97
Teemu
Laurila
98
Jere
Siekkinen
Hyökkääjät
10
Tuukka
Rantamölö
11
Oskari
Eskola
15
Sami
Holappa (A)
21
Ville
Rajala
25
Mitja
Hinno
26
Mikko
Tauriainen (A)
28
Joonas
Jakola
45
Antti
Hellsten (C)
49
Väinö
Heinonen
50
Eepi
Ihme
58
Juha
Ukkola
71
Aleksi
Alamäki
74
Konsta
Puutio
80
Toni
Koskinen
88
Harri
Pälve
89
Teemu
Korpela
91
Mika
Pukema
95
Ville
Heikkinen

Organisaatio

Vastuuvalmentaja Jari Lehto
Valmentaja Leif Syrjä
Maalivahtivalmentaja Jani Erkinmikko
Huolto Reijo Heinonen
Joukkueenjohto Tommi Bergman ja Jarmo Merkkiniemi

www.eliteprospects.com