Maalivahdit
30
Sami
Kuikka
40
Valtteri
Horko
93
Aleksi
Kallionpää
Puolustajat
5
Jere
Ponto
7
Antti-Jussi
Niemi
55
Mikael
Saukkomaa
71
Ville-Petteri
Kuokkanen A
77
Matias
Kivakka
80
Eetu
Lampinen
89
Arttu
Paakki
Hyökkääjät
10
Niko
Holappa
11
Tobias
Hellström C
17
Juho
Ponto
21
Olli
Kangasharju
25
Miika
Mellin
26
Saku
Partanen
28
Aleksi
Torvela
50
Arttu
Nevasaari
58
Miika
Peura A
60
Aapo
Maunu
62
Markus
Pätsi
88
Ville-Jonas
Loukkola
91
Oskari
Eskola
97
Severi
Polvi

Päävalmentaja Jan-Erik Hildèn

Valmentaja Anssi Makkonen

Huolto Einari Parikka, Jarkko Kylli
Joukkueenjohtaja Janne Kohonen, 040 0412159

Joukkueen eliteprospects linkki